750 jaar Biesenhof

De Biesenhof heeft een rijke historie. De eerst bewaard gebleven documenten stammen uit 1259 en maken melding van de verkoop van een gebouw met grond aan de Duitse Orde. Niet veel later stichtte de Duitse Orde hier een commanderij. Deze had naast een geestelijke taak ook een militaire functie. De commanderij, ook wel ridderhuis “de Kleine Biesen", viel onder het gezag van landcommanderij “Alden Biesen" nabij Bilzen, België.

In 1360 werd er in Maastricht een nieuwe commanderij opgericht, de “Nieuwe Biesen". Aan het einde van de 15e eeuw werd dit de nieuwe hoofdzetel van de commanderijen van de Duitse Orde. Hierdoor verloor “de Kleine Biesen" in 1468 zijn functie als commanderij en werd in hetzelfde jaar als pachthoeve “de Biesenhof" in gebruik genomen. Van oorsprong had het ridderhuis eveneens een agrarische functie, onder toezicht van de Duitse Orde hebben er ook al pachters in de hoeve gewoond. In 1795, tijdens de Franse bezetting, werd de hoeve door de Fransen geconfisqueerd en aan particulieren verkocht. Tot aan de jaren zeventig in de vorige eeuw is de hoeve in handen geweest van verschillende families. De hoeve raakte echter langzaam in verval en midden jaren zeventig heeft men zelfs het dak van de noordschuur laten instorten in verband met de algemene veiligheid. Eind 2004 werd een begin gemaakt aan de restauratie van “de Biesenhof" en werden er verschillende aanpassingen gedaan om de hoeve een nieuwe functie te geven waarin gastvrijheid centraal staat. Op onze locatie kunt u zich verder verdiepen in de historie van “de Biesenhof".

 
Een historisch monument waar heden en verleden samenkomen.